Het grootste en leukste koorfestival
in Zuid-West Nederland

 facebook  instagram57

Editie 2004 - internationaal

 

De poster

Op 1 oktober 2003 ging de uitnodiging de deur uit naar tal van geïnteresseerde koren, met de vraag zich voor 1 januari aan te melden. Die aanmelding verliep gestaag en het streefgetal van veertig koren werd aardig benaderd, toen er in december nog een artikeltje verscheen in het tijdschrift "Zing!" - en toen kwam er nog een stoot aanmeldingen. Uiteindelijk moest een wachtlijst worden aangelegd. Door dat nog een aantal koren om uiteenlopende redenen afviel, konden de meeste groepen toch een plaatsje krijgen.

Het was duidelijk dat het festival zijn vleugels had uitgeslagen: elf koren uit Brabant, acht uit Zuid-Holland, één uit Noord-Holland, één uit Utrecht en één uit Limburg. En dank zij de deelname van het Brugs Vocaal Ensemble mocht "Middelburg Vól-koren" zich nu een internationaal korenfestival noemen. Overigens bleven de Zeeuwse koren (vijfentwintig) nog net in de meerderheid.

Het enige onderdeel dat niet deelde in de feestvreugde, was het Kinder- en Jeugdkorenfestival. Deden er het eerste jaar nog zeven koren mee, via zes in 2003 zakten we nu naar vier deelnemers.

Dat zingen jongeren wel boeit, bleek uit een nieuwe loot aan de stam: de pop-clinic. Op zondagmiddag meldden zich achttien jongeren bij het Minitheater. Ze kregen een stemtest, kregen les in bewegen, samenzang en microfoontechniek, studeerden een lied in ('Oh, happy day') en brachten dat aan het eind van de middag ten gehore voor zeker 500 belangstellenden op het Abdijplein!

Dat Abdijplein kreeg dit jaar een veel belangrijker plaats in de organisatie. Beide middagen waren er openluchtoptredens, beide middagen eindigden met een gezamenlijke en gezellige afsluiting.

Ja, hoe moet je over ruim 110 optredens schrijven, zonder iemand tekort te doen? Laat ik volstaan met te zeggen dat alle genres ruim vertegenwoordigd waren (met op zaterdag wat mee nadruk op religieuze muziek, met name ook gospel) en dat de sfeer nog verhoogd werd door koren die spontaan op straat een optreden organiseerden. Leuk was ook dat door optredens in het atelier van Anne Breel de link met de Kunst-& Cultuurroute duidelijk zichtbaar was. Andere nieuwe locaties waren de Hofpleinkerk en de Gasthuiskerk.

Een van de conclusies van de organisatoren in hun eindverslag: "We kunnen gerust stellen dat de eerste festivaldag gelijkwaardig is geworden aan de tweede." Maar ook: "Het aantal van 50 koren (over twee dagen gespreid) is wat de organisatie betreft (...) wel de grens. De maillist voor de volgende editie omvat ondertussen meer dan honderd koren en ensembles; naar het zich laat aanzien zullen we dus volgend jaar moeten gaan selecteren. Criteria hierbij zullen zijn: kwaliteit, variatie in het aanbod, maar ook deelname van veel Zeeuwse koren."

 
Aankondiging in de PZC
2e aankondiging in de PZC
Aankondiging in Vocaal
Uit de koorbladen
Verslag pop-clinic
Foto in PZC