Aanmelden voor editie 2022
Niet vergeten...

Aanmeldingsformulier Middelburg VolKoren

Inschrijfformulier voor zaterdag 4 juni of zondag 5 juni 2022 (1e pinksterdag)

De volgende gegevens zijn niet voor iedereen zichtbaar.
(met uitzondering van de gebruikersnaam)

 

 

De volgende gegevens die u hier invult, zijn openbaar en dus voor iedereen zichtbaar.
Door het invullen van onderstaande gegevens geeft u toestemming tot het gebruik en bewerking van koorgegevens en foto's in onze communicatie en social media.

Indien jullie koor gebruik maakt van begeleidingsmuziek op CD, mini-disk, SD, USB, mp3 of iets dergelijks,
dan dien je zelf niet alleen te zorgen voor de genoemde geluidsdragers, maar ook voor de bijbehorende afspeelapparatuur en kabeltjes. Beter mee verlegen dan om verlegen!

Breng dan dus zelf bijvoorbeeld een CD speler / mini-disk speler / SD speler / USB speler / mp3 speler, laptop of iets dergelijks mee zodat je zeker weet dat de begeleidingsmuziek 100% werkt.

En het is ook wenselijk de bijbehorende verbindingssnoertjes mee te brengen waarmee het afspeelapparaat op de diverse geluidsapparatuur op de festivallocaties kan worden aangesloten.

Op die manier ben je zo goed mogelijk voorbereid op een geslaagd optreden.

hebt u nog opmerkingen of wensen voor uw optredens, dan proberen we daar graag rekening mee te houden.

 

Inschrijfgeld 2022


De met de editie 2020 ingevoerde inschrijf(geld)regeling wordt iets gewijzigd en luidt als volgt:

Het inschrijfgeld voor de Middelburg VÓLkoren editie van 2022 is € 1,50 per deelnemend koorlid. Het inschrijfgeld is verschuldigd als het ingeschreven koor een bericht van voorlopige plaatsing heeft ontvangen.

De inschrijving en plaatsing worden pas definitief als het inschrijfgeld op de bankrekening van
Stichting Middelburg VÓLkoren (NL11 RABO 0104 8451 20 o.v.v. naam koor en aantal deelnemende koorleden) is ontvangen.

Als een koor niet binnen 14 dagen na bericht van plaatsing het verschuldigde inschrijfgeld heeft voldaan, vervalt de inschrijving en voorlopige plaatsing.
Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald in de volgende gevallen:

• als een koor zich terugtrekt of;
• als het koor met minder koorleden komt of;
• als het koor niet komt opdagen.
 
Het bestuur kan in zeer uitzonderlijke gevallen een afwijkend besluit nemen.