Aanmelden voor editie 2020
Niet vergeten...
nlende
Om de financiering van het Middelburg VÓLkoren festival meer toekomstbestendig te maken heeft het bestuur besloten de financiering gedeeltelijk te wijzigen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal geen borgsom per koor meer worden gevraagd. We gaan voortaan werken met inschrijfgeld. Dit gaat komend jaar al in.
Het inschrijfgeld voor de editie van 2020 is € 1,50 per deelnemend koorlid.

De inschrijving wordt pas definitief als het inschrijfgeld op de bankrekening van Stichting Middelburg VÓLkoren (NL11 RABO 0104 8451 20 o.v.v. naam koor en aantal deelnemende koorleden) is ontvangen. Als een koor niet vóór 1 december 2019 correct is ingeschreven, loot dit niet mee. Wanneer uiteindelijk een koor definitief niet wordt geplaatst, storten wij het inschrijfgeld terug. Dit zal naar verwachting in april/mei 2020 gebeuren.

Het inschrijfgeld wordt niet terugbetaald in de volgende gevallen:
- als een koor zich terugtrekt;
- met minder koorleden komt of;
- geheel niet komt opdagen.

Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen een afwijkend besluit nemen.

Aanmeldingsformulier Middelburg VolKoren

Inschrijfformulier voor zaterdag 6 juni of zondag 7 juni 2020

De volgende gegevens zijn niet voor iedereen zichtbaar.
(met uitzondering van de gebruikersnaam)

 

 

De volgende gegevens die u hier invult, zijn openbaar en dus voor iedereen zichtbaar.
Door het invullen van onderstaande gegevens geeft u toestemming tot het gebruik en bewerking van koorgegevens en foto's in onze communicatie en social media.

Indien jullie koor gebruik maakt van begeleidingsmuziek op CD, mini-disk, SD, USB, mp3 of iets dergelijks,
dan dien je zelf niet alleen te zorgen voor de genoemde geluidsdragers, maar ook voor de bijbehorende afspeelapparatuur en kabeltjes. Beter mee verlegen dan om verlegen!

Breng dan dus zelf bijvoorbeeld een CD speler / mini-disk speler / SD speler / USB speler / mp3 speler, laptop of iets dergelijks mee zodat je zeker weet dat de begeleidingsmuziek 100% werkt.

En het is ook wenselijk de bijbehorende verbindingssnoertjes mee te brengen waarmee het afspeelapparaat op de diverse geluidsapparatuur op de festivallocaties kan worden aangesloten.

Op die manier ben je zo goed mogelijk voorbereid op een geslaagd optreden.

 

 

hebt u nog opmerkingen of wensen voor uw optredens, dan proberen we daar graag rekening mee te houden.