Het grootste en leukste koorfestival
in Zuid-West Nederland

 facebook  instagram57

Zeeuws Byzantijnskoor Srétenieje

Zeeuws Byzantijnskoor Srétenieje
Zeeuws Byzantijnskoor Srétenieje
40
Elena Berdnikova (nu nog Emilia Tabachnik)
Vlissingen
Zeeland
Nederland
Het Zeeuws Byzantijns Koor Srétenieje is uniek voor Zeeland. Wij vertolken KerkSlavische muziek. Daarnaast zingt Srétenieje vrolijke en melancholieke volksliederen.
De naam “Srétenieje” betekent “ontmoeting” en daar willen we in velerlei opzicht inhoud aan geven.
Zaterdag 3 juni
Religieus