Het grootste en leukste koorfestival
in Zuid-West Nederland

 facebook  instagram57

Sursum Corda

Sursum Corda
Sursum Corda
55
Hester van der Male
Middelburg
Zeeland
Nederland
Christelijk gemengd koor Sursum Corda uit Middelburg is een koor van ongeveer 55 leden onder leiding van Hester v/d Male.
Het koor zingt psalmen, geestelijke liederen en bij tijd en wijle een klassiek stuk.
Zaterdag 3 juni
Religieus